MENU
CZ

Žena Tuareg

tuš, papír na plátně

Touaregové, jedna z etnických skupin Berberů, tvoří výjimečnou část obyvatelstva afrického kontinentu. Obdivuji jejich sílu, životní energii a schopnost přežít v nepříznivých, tvrdých podmínkách Sahary. Byl to právě po staletí neustávající boj s přírodou, který od nich vyžadoval omezit osobní potřeby na opravdu nezbytné minimum, na to nejdůležitější, nejcennější, bez čeho nelze přežít. Ženy Touaregů se těší uznání a mají výhradní postavení.

FRANTA