MENU
CZ

Palmy

akryl, plátno

Inspirací pro vznik obrazu se stal náš asi pátý pobyt v Africe, kdy jsme se po delším pobytu v zemi Dogonu vraceli do Bamako.. Byl to jeden z nejsilnějších dojmů z celého kontinentu: zpáteční cesta vedla vyprahlou a sluncem spálenou krajinou. Řada palmových hájů, to bylo jenom spáleniště za spáleništěm, ale přesto z nich bylo stále cítit nesmírnou sílu a houževnatost přírody.

FRANTA