MENU
CZ

Ulice

olej, plátno

Po mém příchodu do Francie jsme se s manželkou usadili v městě Nice, kde Jacqueline pokračovala ve vysokoškolském studiu. Setkal jsem se s naprosto odlišnou krajinou než doposud, silným dojmem působilo moře... ale později jsem objevil turisty zapomenuté a přehlížené čtvrtě města, ležící mimo jeho střed. Obraz zachycuje jednu z typických tváří této městské periferie, obyčejný, přehlížený kout.

FRANTA