MENU
CZ

Hory

olej, plátno

Jižní Francie je naprosto výjimečným krajem, kde se na dohled od mořského břehu tyčí horské masivy nedalekých Alp. A právě tato nevšední a podmanivá krajinná scenérie se stala podkladem mých kubizujících kompozic.

FRANTA