MENU
CZ

Staveniště

olej, dřevo

Námět stavenišť se v mé tvorbě v určitém období objevoval dost často. Nevím, do jaké míry zde sehrála roli skutečnosti, že jsme byli účastni na stavbě našeho domu ve Vence. Přátelství s architektem Georgem Camburis, který navrhl naše nové bydlení, stejně jako moje dávná, dřívější touha studovat architekturu, to všechno zde nepochybně sehrávalo svou roli.

FRANTA