MENU
CZ

Mlátička

olej, plátno

Obraz nezapře můj zájem o techniku, protože jednoduchá mechanika zemědělských strojů mě přitahovala už v dobách mládí. Strýc v Brtnici byl opravářem těchto strojů; já mu občas vypomáhal a často jsem ho při jeho práci sledoval. Plátno bylo inspirováno jedním z našich pobytů v horách, kde jsme vypomáhali příteli Jacquesovi při sklízení úrody. Námět mě zaujal natolik, že vznikla celá řada studií a variant daného námětu.

FRANTA