MENU
CZ

Zebu

tuš, papír na plátně

V Nigérii jsem namaloval celou řadu studií, veden snahou vyjádřit sílu, energii a majestátnost tohoto zvířete. Po černobílých pracích jsem obrátil svou pozornost na barevné studie tohoto zástupce plemene skotu, pro kterého je charakteristický tukový hrb na hřbetě, který mu umožňuje přežít i v období sucha, kdy nemá k dispozici dostatek potravy.

FRANTA