MENU
CZ

Torzo

pálená hlína/originální model

Originál vytvořený v pálené hlíně, kolorovaný. Do bronzu bylo toto dílo odlito teprve nedávno.

FRANTA