MENU
CZ

Těžba

olej, plátno

Časté pobyty v Africe mi poskytly příležitost stát se svědkem tvrdého vykořisťování přírodního bohatství tohoto krásného kontinentu. Bezohledná, agresivní a nemilosrdná těžba dostala Afriku do situace, z níž se jen těžko nalézá řešení.

FRANTA