MENU
CZ

Studie pro "Osmý den"

tuš, papír na plátně

Po několikadenní práci na své největší soše, jsem se vrátil ke kresbě, k studiím, s jejichž pomocí jsem chtěl najít správný konečný výraz. A byly to právě tyto malířské a kresebné studie, které mě ukázaly cestu k tomu, čím měla socha oslovit diváka a co jsem do ní chtěl vložit. V podtextu biblický námět, ve výrazu i vzpomínka na nedávno zemřelého kamaráda... to vše jsem postupně nacházel právě díky studiím a to vše mi velmi pomohlo při vytvoření definitivní podoby sochařského díla.

FRANTA