MENU
CZ

Studie k „Svědkovi“

kombinovaná technika, plátno

Všechny tři obrazy jsou jedny z mnoha studií, které předcházely vzniku monumentálního plátna, triptychu o rozměrech 200 x 670 cm. V třebíčské expozici je definitivní podoba díla přiblížena na reprodukci. Originál díla byl poprvé vystaven v Památníku Terezín u příležitosti oslav osvobození. Na obraze a jeho studiích jsem pracoval pod celkovým vlivem rozbouřeného světa. Ať už se jednalo o rozpad bývalé Jugoslávie, o boje v Africe nebo v Čečensku... Neboť nejenom za fašistické okupace za sebou člověk nechával hromadné hroby, jimiž lemoval svou hrůznou, nelidskou cestu. – Obraz byl následně vystaven v Praze, Grenoblu, Paříži, v Marseille, aby nakonec našel své definitivní umístění v Japonsku (Nagoya).

Střední část triptychu zobrazující lidskou tvář která si dlaněmi zakrývá oči, byla výsledkem dlouhého hledání optimálního výrazu díla, které v sobě má zahrnout konečný výkřik, který umocní expresi celého obrazu.

FRANTA