MENU
CZ

Interiér

olej, plátno

V obraze jsem chtěl reagovat na stále silnější sobecké tendence jedinců i společnosti: uzavřít se do svého světa, isolovat se od společnosti a žít sám pro sebe, pro svůj prospěch bez ohledu na to, co se děje kolem, bez ohledu na strádání jiných.

FRANTA